HET GVB IN DRIE STAPPEN
 
Het Golfvaardigheidsbewijs (GVB) is de eerste stap naar een leven met golf. De meeste golfbanen eisen ten minste een niveau GVB om zelfstandig op hun baan te mogen spelen. De Nederlandse Golf Federatie (NGF) heeft voor het GVB de volgende eisen geformuleerd:
 
STAP 1
Uw pro toetst uw technische vaardigheid, als u aan de hierna omschreven voorwaarden voldoet dan mag hij/zij uw technische toets aftekenen en kunt u op voor stap 2.
 
    SWING
                5 ballen, redelijk recht vooruit.
                Dames: 4 slagen ten minste 100 meter, de heren:  4 slagen ten minste 120 meter.
    
    KORT SPEL
                5 ballen met chip of pitch techniek van ongeveer 20 meter van de hole en ruimschoots          
                buiten de green. Ten minste 4 slagen binnen redelijke afstand (maximaal 4 meter) van
                de hole te eindigen.
 
    BUNKER
                5 ballen uit een ‘greenside’ bunker. Ten minste 3 slagen dienen buiten de bunker in
                de richting van of op de green te eindigen.
 
    PUTTEN
                5 ballen putten over een afstand van ongeveer 8 meter van de hole in maximaal 15
                slagen.
 
STAP 2
THEORIE EXAMEN
 
NGF handicap en GVB examen in eens, totaal 20 vragen (multiple choice) waarvan u er 15 goed moet hebben.  Geslaagd? Dan op naar het praktijk deel Stap 3
 
STAP 3
PRAKTISCH EXAMEN
 
U loopt 4 holes, alle slagen worden geteld, het totaal van het aantal slagen over 3 holes mag niet meer dan 22 zijn. Gekeken wordt naar toepassen van de regels, etiquette en zorg voor de baan.
 
Dat was het, dan NU fijn de baan in.
 
SUCCES en GEFELICITEERD
GVB  (golfvaardigheidsbewijs)
 
Hoe zit dat nu ?
 
Lees verder en u weet waaraan u moet voldoen